Serviciul InteliS AIR-Wnet

Color Schemes

Aplicaţii IoT pentru reţele de senzori wireless (WSN)

Serviciul AIR-Wnet achiziţionează şi interpretează date în cloud prin senzori WSN:
Nodurile WSN schimbă date in reţea folosind protocole multi-hop
GateRO schimbă date de intrare/ieşire cu nodurile WSN date folosind protocole de comunicare ca MQTT, LoraNET, Modbus/TCP
GateRO realizeaza schimbul de date între WSNs şi serviciul de cloud InteliS, care stochează informaţiile în cloud-ul InteliS
GateRO stochează datele de la nodurile WSN în caz că se pierde conexiunea cu cloud-ul
Vizualizarea datelor grafice pentru a fi mai uşor înţeles de utilizator
Descărcarea datelor pentru interpretare offline

Serviciul AIR-Wnet configurează nodurile WSN pentru a optimiza comnsumul energetic (delay, throughput) al nodurilor în condițiile specifice aplicaţiei. Nodurile serviciului se pretează pe aplicaţii de: monitorizare mediu înconjurător, clădiri inteligente, agricultură inteligentă, procese industriale distribuite.